راهنمای استفاده از نماد رنک


رتبه بندی سهام

این بخش از سایت ماشین حسابی را در اختیار کاربران قرار می دهد که بوسیله آن میتوان باتوجه به معیارهایی که وجود دارد سهام ها را رتبه بندی نمود.
رتبه بندی سهام در نماد رنک به معنی ارائه سینگال خرید و فروش نمی باشد. هر شخصی مسئول خرید و فروش سهام خود می باشد.
در حالت پیش فرض تمام سهام هایی موجود در بانک نماد رنک که وضعیت معامله آنها مجاز است در تمام صنایع و با استفاده از تمام معیارها سهام ها به لحاظ مرغوبیت رشد رتبه بندی شده اند.
شما میتوانید معیارهای رتبه بندی و صنعت سهام را تغییر داده و باکلیک برروی "اعمال تغییرات" نتیجه رتبه بندی را مشاهده نمایید.با کلیک برروی "تنظیمات پیشرفته" امکان گسترده ای جهت رتبه بندی و فیلتر کردن سهام ها در اختیار شما قرار می گیرد.وزن دهی:میزان وزنی که برای هر معیار مورد محاسبه قرار میگیرد که در وزن دهی یکسان ارزش تمام معیارها با هم برابر می باشد و در وزن دهی هوشمند باتوجه به اثر گذاری هر معیار وزن آن مشخص شده و رتبه بندی انجام می پذیرد.
دوره زمانی:باتوجه به دوره زمانی نگهداری سهم میزان وزن هر معیار در وزن دهی هوشمند تغییر می کند که در نتیجه رتبه بندی موثر می باشد.
میزان نقد شوندگی:میزان نقدشوندگی سهام را بر اساس معاملات روزانه انتخاب می نمایید.
اندازه شرکت: شرکت های بورسی را بر اساس ارزش شرکت میتوانید فیلتر نمایید.
نوع شرکت: میتوانید فلیتر خود را به 30 شرکت بزرگ بورسی و یا 50 شرکت فعالتر محدود نمایید.
توجه بازار:یک گزینه بسیار مهم و کاربردی می باشد که بوسیله آن می توانید سهام هایی که اخیرا حجم معاملات آن نسبت به میانگین ماهانه رشد چشمگیری داشته و قیمت آن رشد نکرده را فیلتر نمایید.
با کلیک بر روی حالت پیش فرض تمام تنظیمات و فیلتر های جستجو و نمایش شما به حالت پیش فرض در می آید.با کلیک بر روی تنظیمات نمایش میتوانید اطلاعات نمایش جدول رتبه بندی را تغییر دهیددر صورتیکه به دنبال اطلاعات نماد خواصی هستید میتوانید نماد مورد نظر خود را جستجو نمایید همچنین میتوانید میزان نمایش تعداد سهم در هر صفحه را تغییر دهید